با توجه به این که هزینه های شستشو ممکن است برای برخی از مشتریان ما با توجه به  وضعیت اقتصادی امکان ندارد مدیریت تصمیم گرفته که برای مشتریان مقالاتی را طراحی  کند که برای بعضی فرش ها که لک کوچیک یا اشکالی گرفتارمیشوند برایشان بتوانند با خواندن این مطالب در خانه رفع ایراد کنند لذا با دقت مطالب را بخوانید و در صورتی که نتوانستید ایراد را برطرف کنید تنها با تماس  با قالیشویی جام جم کرج از ما بخواهید متخصصان ما جهت امر شستشو به خدمت شما برسند امید است با روزی روز افزون ما در کنار شما باشیم با تشکر از حمایت های شما عزیزان

مدیریت قالیشویی جام جم کرج

سرخوش مرادی

فهرست